Sportverenigingen: Nieuwe aanvragen indienen !

Het bestuur van de Sportfonds heeft besloten in 2015 een 30-tal sportverenigingen de gelegenheid te bieden een project te organiseren dat in het teken staat van integratie.

Onder de titel "Samen Spelen" worden verenigingen uitgenodigd aanvragen bij het Sportfonds in te dienen. Dat kan door middel van de aanvraagformulieren die elders op de website te vinden zijn.

Uiteraard blijft het mogelijk om andere projecten bij het bestuur van het Sportfonds in te dienen. Het accent voor de toekenningen ligt evenwel bij het thema Integratie.

Het gaat daarbij om projecten te honoreren, die niet tot het reguliere aanbod van een sportvereniging behoren. In die zin wordt het begrip integratie ruim gedefinieerd. Het meest kansrijk zijn projecten die leiden tot 'samen spelen' tussen kinderen of ouderen, afkomstig uit Afrikaanse of Aziatische landen met kinderen of ouderen die wij autochtone Nederlanders noemen.   

De projecten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

* De verenigingen stellen gekwalificeerde leiding ter beschikking alsmede hun accommodatie;
* Uit de begroting moet blijken dat de verenigingen minimaal 40 % eigen bijdrage leveren;
* Met het subsidie worden drempels geslecht voor gezinnen met 'smalle beurzen';
* Het subsidie dient minimaal voor 60 % te worden aangewend voor publiciteit;

Bijdragen van het Sportfonds hebben een plafond van 500,- Euro.

Einddatum van indiening van aanvragen : 1 april 2015.

  

 

Steun het fonds met de andere doelen!

 

Laatste nieuws: November 2014

Ook Sportverenigingen doen mee met het Project Samen Spelen. 

De donateurscampagne 2014 komt mede ten goede van sportverenigingen die in 2015 zelf projecten organiseren op het gebied van integratie.

De sportvereniging staat bij het Sportfonds centraal. 

Steun ook als vereniging het Sportfonds door een jaarlijks donatie te storten op NL88 INGB 0000001928 tnv het Christelijk Nationaal Sportfonds.

 

 

 

 

 

Project Medellin 2011 - 2012 geslaagd afgerond in 2013

De benodigde € 46.000,- voor het kunstof grasveld van de voetbalclub CDUC Medellin is bijeen gebracht door trouwe donateurs van het CNS en een tweetal grote schenkingen van Kerk in Actie en EO Metterdaad. Met dit prachtige bedrag lukt het de installatie van de grasmat te voltooien.

De president van de club, Marcos Wittig, heeft het bestuur van het CNS reeds laten weten, dat de bijdrage opnieuw een teken is van de sterke verbondenheid van Nederland met de straatarme jeugd van Medellin. Hij dankt namens 1800 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 20 jaar alle partners in het inzamelingsproject van het CNS.

Het aangelegde kunstgrasveld is inmiddels in gebruik genomen door de club.

Het bestuur van het fonds is zeer content met de gang van zaken en de bijzondere steun van Kerk in Actie en EO Metterdaad maar ook met de niet weg te denken steun van de donateurs van het fonds."Een opsteker voor het fonds, dat daarmee aantoont nog altijd belangrijke projecten mogelijk te kunnen maken".