Het Christelijk Nationaal Sportfonds stopt per 1 januari 2018

 

Het bestuur van het CNS heeft in 2017 besloten de activiteiten van het fonds per 1 januari 2018 te stoppen.

In 2017 werden gelden o.a. toegewezen aan projecten in het kader van het plan Uniek Sporten van het Fonds Gehandicaptensport alsmede aan een drietal projecten van de stichting Wilde Ganzen.

De resterende middelen van het fonds zullen worden overgebracht naar een fonds op naam (Sportfonds CNS) bij de Wilde Ganzen te Hilversum. De middelen zullen tot het moment van uitputting worden aangewend conform de statutaire doelen van het Christelijk Nationaal Sportfonds. De groep huidige bestuurders van het CNS houden daarbij een toezichthoudende functie.

De donateurs zijn hiervan per nieuwsbrief in november 2017 op de hoogte gesteld. Donaties voor het CNS kunnen uiteraard worden gecontinueerd door storting op bankrekening NL53 INGB 00000 4000 van Wilde Ganzen met vermelding Sportfonds CNS.

Het bestuur van het CNS heeft met dankbaarheid vastgesteld dat vele trouwe donateurs gedurende bijna 60 jaar hun vertrouwen aan het fonds hebben gegeven waardoor veel sportverenigingen en hun overkoepelende organisaties waar onder de Nederlandse Christelijke Sport Unie gesteund konden worden.

 

Het bestuur van het Christelijk Nationaal Sportfonds

Johannes van der Veen - Voorzitter

Dick Kits - Secretaris

Gert Wouters - Penningmeester

Thijs van Barneveld - Adviseur