Nieuwe doelen staan in 2017 centraal 

 

Het bestuur van het Christelijk Nationaal Sportfonds wil de opbrengsten uit de najaarsactie 2016 o.a. bestemmen aan een 3-tal projecten die zij samen met andere organisaties gaat realiseren.

1. Het project Join for Joy in Kenia en Oeganda in samenwerking met de nieuwe partner van het CNS t.w. de stichting Wilde Ganzen;
2. Het project Uniek sporten in samenwerking met het Fonds Sportgehandicapten in Nederland;
3. Het project Seksuele Integriteit in de sport! in samenwerking met de stichting Seksuele Gezondheid Amersfoort.

Alle 3 projecten zijn in het oog springende projecten waar uw gewaardeerde hulp weer voor wordt gevraagd.

I. In Kenia en Oeganda werkt de stichting Join for Joy in samenwerking met lokale partners aan de organisatie van een drietal opleidingen voor leraren, die geinspireerd. getraind en voorbereid worden om sport en spelactiviteiten te organbiseren op hun eigen scholen. Zij worden, op vaak ver in het binnenland liggende locaties, ondersteund met trainingsmateriaal en expertise. Het CNS steunt in samenwerking met Wilde Ganzen het project.

II. Wist u dat er nog zoveel gehandicapte jonge en oudere mensen niet aan sport kunnen deelnemen? Nee, dat blijft eigenlijk vaak buiten beeld ondanks de prachtige resultaten van de gehandicapte topsporters tijdens de para-Olympische spelen in Rio de Janeiro. Het project Uniek Sporten van het Fonds Gehandicaptensport toont aan dat er nogheel winst te behalen is om deelname aan sportactiviteiten door gehandicapten mogelijk te maken.

Elma, de moeder van de 14-jarige Lars: "Dit programma heeft het leven van onze zoon veranderd. Lars, die cerebrale parese heeft, voetbalt inmiddels een aantal jaren bij het G-elftal van een voetbalvereniging bij ons in de buurt en hij is helemaal onderdeel van de club. Hij doet actief mee op het veld. Hij helpt bij het coachen. Mag mee naar uitwedstrijden. Ik heb'm nog nooit zo gelukkig gezien. Hij hoort nu echt ergens bij".

III. Dacht u eerder wel eens aan het feit, dat er weinig kennis is bij trainers en coaches in de sport op het gebied van Seksuele Integriteit? Nee, eerlijk gezegd niet, is ons antwoord veelal. Gelukkig zijn er deskundigen van de Stichting Seksuele Gezondheid Amersfoort, die onderzoek hebben gedaan en hun voorlichtingsprogramma voor trainers en coaches klaar hebben en van de grond willen tillen. Ze gaan het land in en het CNS wil hen daarbij een steuntje in de rug geven.

Uiteraard kunnen sportverenigingen daarnaast ook projecten indienen voor aanvullende subsidiering door het fonds. Wij verwijzen daarbij naar de aanvraag procedure op de website. 

Bijdragen voor projecten van het CNS kunnen overgemaakt worden op rekening NL88INGB 0000001928 t.n.v. Christelijk Nationaal Sportfonds.

 

Steun het fonds met de andere doelen!

 

 

 

 

 

 

 

Project Medellin 2011 - 2012 geslaagd afgerond

De benodigde € 46.000,- voor het kunstof grasveld van de voetbalclub CDUC Medellin is bijeen gebracht door trouwe donateurs van het CNS en een tweetal grote schenkingen van Kerk in Actie en EO Metterdaad. Met dit prachtige bedrag lukt het de installatie van de grasmat te voltooien.

De president van de club, Marcos Wittig, heeft het bestuur van het CNS reeds laten weten, dat de bijdrage opnieuw een teken is van de sterke verbondenheid van Nederland met de straatarme jeugd van Medellin. Hij dankt namens 1800 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 20 jaar alle partners in het inzamelingsproject van het CNS.

Het aangelegde kunstgrasveld is inmiddels in gebruik genomen door de club.

Het bestuur van het fonds is zeer content met de gang van zaken en de bijzondere steun van Kerk in Actie en EO Metterdaad maar ook met de niet weg te denken steun van de donateurs van het fonds."Een opsteker voor het fonds, dat daarmee aantoont belangrijke projecten mogelijk te kunnen maken".